Oferujemy Państwu najkorzystniejsze ubezpieczenia majątkowe najbardziej cenionych Towarzystw Ubezpieczeniowych. W naszej ofercie znajdą Państwa ubezpieczenia majątkowe o najróżniejszych zakresach ochrony, dzięki czemu mają Państwo szerokie możliwości indywidualnego dopasowania polisy. Wybierając proponowane przez nas ubezpieczenia majątkowe mogą zawrzeć Państwo umowę ubezpieczenia następujących przedmiotów:

 1. lokal mieszkalny,
 2. dom jednorodzinny,
 3. garaż,
 4. inny budynek,
 5. ogrodzenia,
 6. stałe elementy lokalu mieszkalnego,
 7. ruchomości domowe,
 8. OC w życiu prywatnym,
 9. domki letniskowe,
 10. architekturę ogrodową.

W ubezpieczeniu majątkowym mogą Państwo swój dobytek ubezpieczyć od większości:

 • zdarzeń losowych: tj. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, usuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi,
 • dewastacji: rozmyślne zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastacje rozumie się również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku, kradzieży lub kradzieży z włamaniem,
 • kradzież z włamaniem: działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej, narzędzi, pozostawiającym ślady włamania.

REJESTRACJA POJAZDÓW !!!

 • sprowadzonych z krajów UE
 • zarejestrowanych w Polsce

Załatwiamy formalność:

 • Urząd Celny
 • Urząd Skarbowy
 • Tłumaczenie dokumentów
 • Wydział Komunikacji
 • Ubezpieczenie

zobacz wicej

071 303 73 26
698 643 837

Nasi partnerzy

allianzavivaCompensa logolink4logo inter risk 1MTUwarta logo