W naszej ofercie znajdziesz wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych m.in.: PZU S.A., ERGO HESTIA, ALLIANZ, WARTA, COMPENSA, GENERALI, UNIQA, MTU, LINK4, AVIVA, LIBERTY UBEZPIECZENIA, INTER RISK i inne.

Za naszym pośrednictwem możesz wykupić tanie ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance oraz pakiety. Dobierzemy je do twoich potrzeb.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Ubezpieczenie Autocasco AC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

Proponujemy klientom dwa warianty Autocasco:
maxi casco - to pełna ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej (czyli w przypadku kradzieży pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody)
mini casco - to ochrona pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim szkody całkowitej lub kradzieży.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW - obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Sumy ubezpieczenia do wyboru: 5000zł, 10 000zł, 15 000zł, 30 000zł, 100 000zł.

Assistance dopasujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta na okres krótkoterminowy jak i na cały rok.

REJESTRACJA POJAZDÓW !!!

  • sprowadzonych z krajów UE
  • zarejestrowanych w Polsce

Załatwiamy formalność:

  • Urząd Celny
  • Urząd Skarbowy
  • Tłumaczenie dokumentów
  • Wydział Komunikacji
  • Ubezpieczenie

zobacz wicej

071 303 73 26
698 643 837

Nasi partnerzy

allianzavivaCompensa logolink4logo inter risk 1MTUwarta logo